Om good4me

Genom medvetna val når du din målvikt – och behåller den

Vi vet oftast vad som är bra att äta och vad vi bör undvika, om vi vill gå ner i vikt. Med hjälp av good4me blir du medveten om dina val av mat, dryck och motion. Du får en hälsosammare livsstil och når lättare din målvikt.

I good4me registrerar du dagens bra eller dåliga val av mat och dryck. Även dina ”nej tack” ska räknas, liksom fysisk aktivitet/motion.

Du behöver inte räkna kalorier och hålla reda på olika rätters kaloriinnehåll, kolhydrater eller GI-nivåer. Det hela bygger på din egen uppfattning. Du avgör själv vad som är ett bra eller dåligt val och noterar bara antalet. Desamma gäller motion och ”nej-tack”.

Baserat på dina dagliga noteringar får du feedback i diagramform som visar dina val och motionsvanor över tid. Följ viktkurvan och se de positiva resultaten.

Om good4me – så fungerar appen

 

Mina val idagMina val idag

Under Mina val i dag matar du under dagen in antalet bra respektive dåliga val av mat och dryck. Allt räknas in; mellanmål, frukt, småätande, godis, osv.

Du uppskattar själv antalet och avgör vad som är ett bra eller dåligt val. Tycker du att lunchen bestod av 3 bra val och 2 dåliga noterar du det under respektive grupp.

Antalet ”nej-tack” till dåliga val räknas också in.  Du noterar dina motionspass. 15 minuter av fysisk aktivitet motsvarar +1. Som motion räknas allt, från joggingturer, gymträning och promenader till trädgårdsarbete

 

 

 

 


Diagram, val och viktDiagram, val och vikt

Du får feedback i diagramform som visar andelen bra respektive dåliga val av mat och dryck, antalet motionspass och ”nej-tack” under dagen. Valen visas lättöverskådligt i en stapel som summerar till 100%. En vy visar den senaste veckan och en visar föregående vecka. Den  tredje vyn är en sammanställning över de senaste veckorna/månaderna.

Din viktkurva ligger inlagd i diagrammen, så du enkelt ser sambandet mellan val och viktnedgång. Målet är att du genom medvetna val av bra mat, dryck och motion ska se resultat och nå din målvikt. Och behålla den!

 

 

 

 

 


 

PersonligtPersonligt

Du för in din nuvarande vikt och din målvikt i Personligt. Din planerade viktförändring visas i en stapel.

Den faktiska viktutvecklingen åskådliggörs i stapeln, eftersom du varje dag/vecka, matar in din vikt. Viktkurvan visas också i det översiktliga stapeldiagrammet, för att du visuellt ska se hur vikten  påverkas av dina val av mat, dryck och motion.